PERNILLE PRIERGAARD WORSØE

Autonom

Kunsthal Nord 2018

Photographer: Niels Fabæk

Hvis man kan tale om ét autonom, som et atom eller et molekyle, en amorf form set gennem et mikroskop, som man skalerer op i forhold til menneskelige proportioner, så ville det måske ligne en anarkistisk klat på gulvet. Autonom er noget som løsriver sig fra systemer og hierarkier, som er selvstyrende og selvforvaltende, og hvis vi ser det i makroperspektiv, måske en form, der kan bekæmper imperialistiske, kapitalistiske og racistiske dele af samfundet.

Klatten er designet ud fra én af måske 100 fugleklatter jeg har fotograferet, for så at forfine dem i deres form.