PERNILLE PRIERGAARD WORSØE

Outskirts

1999 – Duration: 23 min. 38 sek.

Et samarbejdsprojekt melem billedkunstnerne
Pernille Priergaard Worsøe og Mette Vangsgaard

Filmen berører etablering, sat over for en tilstand af bevægelse. Den moderne samfunds menneskelige paradoks.
Filmen fokuserer på udkanterne, det der ligger udenom, det der ligger op til. En kredsen om kernen som en eksistensform, mennesket i orbit eller transit.

Outskirts er ikke en traditionel kortfilm bestående af et narrativt forløb skabt i tid og rum, den skal snarere ses som en dokumenteret happening. En happening hvor en location er valgt og udsættes for en simpel handling, der alene i kraft af sin fremadskridende proces etablerer sig som et moment. Det er selve happeningen der er i fokus og der lægges derfor ikke vægt på en historie der fastholder beskueren i en mere snæver opfattelse af filmen. Således forholder værket sig så åbent som muligt og giver rum for beskuerens forestillinger og associationer.

Figurerne der optræder i filmen skal opfattes som typer eller karakter, stewardessen bliver på den måde et billede på bevægelse. Stewardessen forbinder verden, ophæver grænser og bevæger sig på tværs af tid og rum. Halmhuset er et billede på etablering, at bygge et bo, finde en lokalitet i livet. På lydsiden introduceres svaler som trækfugle, samt cikader som det tilpasningsdygtige element.

Outskirts er et forsøg på at beskrive den særlige menneskelige tilstand, der opstår som resultat af vor eksistens i et globalt informationssamfund. En tilstand der minder om jet lag.

Production Company: Zentropa
Producer: Niels Bald
Production Manager: Signe Allerup
Director of Photography: Ian Hansen
Music composed by: Thomas Knak
Edited by: Alicia Franco
Still Photographer: Steen Donsby
Make-up: Laura Conrad Eberlin