PERNILLE PRIERGAARD WORSØE

The streets were dark with something more than night

Kunsthal Nord 2018

Photographer: Niels Fabæk

En fortælling om indre og ydre rejser og ikke mindst det at ankomme. Dark is a way and light is a place, skrev Dylan Tomas, og måske peger han her på, at vejen til lyset er gennem mørket.