PERNILLE PRIERGAARD WORSØE

Dystopia

civilization . migration . survival        Skovhuset 2015

Survival of the fittest er et slogan, der beskriver naturlig selektion, oprindeligt formuleret af filosoffen Herbert Spencer – de bedst tilpassedes overlevelse. Projektet omhandler relationer mellem samfund og natur. At beherske og at blive behersket. Civilisation og migration.

På væggene er ophængt en række fotografier af dystre landskaber og forskellige scenarier af vores overvågningssamfund. Henover er projiceret en video af flaksende fugle. Fuglene er filmet igennem en måneds studie i et fuglereservat i Nordjylland.

På gulvet ligger et smadret mågestel med tre tunge sten med inskriptionerne; civilization, migration og survival. Mågestellet, som går for at være Danmarks ”nationalstel”, er skabt i 1895 af Fanny Garde. Det blev skabt som en naturromantisk reaktion på datidens industrialisering.